Hà Giang khai trừ Đảng 2 cá nhân, kỷ luật 1 tổ chức có vi phạm

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang họp kỳ thứ 12, kỷ luật nhiều cá nhân vi phạm. Ảnh: BHG
Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang họp kỳ thứ 12, kỷ luật nhiều cá nhân vi phạm. Ảnh: BHG
Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang họp kỳ thứ 12, kỷ luật nhiều cá nhân vi phạm. Ảnh: BHG
Lên top