Hà Giang: Hơn 2.500km đường nông thôn đã được bê tông hoá

Nhiều thôn bản tại vùng cao Hà Giang chỉ có một con đường độc đạo, nay đã dần được bê tông hóa. Ảnh chụp vào tháng 9/2020. Ảnh: Phong Quang.
Nhiều thôn bản tại vùng cao Hà Giang chỉ có một con đường độc đạo, nay đã dần được bê tông hóa. Ảnh chụp vào tháng 9/2020. Ảnh: Phong Quang.
Nhiều thôn bản tại vùng cao Hà Giang chỉ có một con đường độc đạo, nay đã dần được bê tông hóa. Ảnh chụp vào tháng 9/2020. Ảnh: Phong Quang.
Lên top