Gửi ước mơ hòa bình vào cánh chim sắt

Việc làm máy bay mô hình từ những thỏi nhôm nguyên chất mất rất nhiều thời gian. Trung bình một tháng, ông Thành làm được từ 8-10 chiếc máy bay, tùy vào độ phức tạp của các chi tiết.
Việc làm máy bay mô hình từ những thỏi nhôm nguyên chất mất rất nhiều thời gian. Trung bình một tháng, ông Thành làm được từ 8-10 chiếc máy bay, tùy vào độ phức tạp của các chi tiết.
Việc làm máy bay mô hình từ những thỏi nhôm nguyên chất mất rất nhiều thời gian. Trung bình một tháng, ông Thành làm được từ 8-10 chiếc máy bay, tùy vào độ phức tạp của các chi tiết.
Lên top