Gửi ôtô ở bãi giữ xe của siêu thị bị đập kính lấy đồ