GS.TS Nguyễn Anh Trí: Phải xem lại đối tượng cách ly là bác sĩ tại Bạch Mai

Khu vực cách ly đặc biệt- bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BYT
Khu vực cách ly đặc biệt- bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BYT
Khu vực cách ly đặc biệt- bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BYT
Lên top