GS-TS Võ Tòng Xuân - người gieo trồng bất tận

GS-TS Võ Tòng Xuân trong lần đến Châu Phi hướng dẫn người dân trồng lúa chiến thắng giặc đói. Ảnh: Tư liệu VTX
GS-TS Võ Tòng Xuân trong lần đến Châu Phi hướng dẫn người dân trồng lúa chiến thắng giặc đói. Ảnh: Tư liệu VTX
GS-TS Võ Tòng Xuân trong lần đến Châu Phi hướng dẫn người dân trồng lúa chiến thắng giặc đói. Ảnh: Tư liệu VTX
Lên top