GS Nguyễn Thiện Nhân nhận định về diễn biến dịch COVID-19 ở TPHCM sau 25.8

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 ở Việt Nam, bắt đầu từ ngày 13.5.2021 đến nay đã qua 100 ngày. Ảnh: Thanh Vũ
Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 ở Việt Nam, bắt đầu từ ngày 13.5.2021 đến nay đã qua 100 ngày. Ảnh: Thanh Vũ
Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 ở Việt Nam, bắt đầu từ ngày 13.5.2021 đến nay đã qua 100 ngày. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top