Grab Việt Nam triển khai đội xe phục vụ y tế, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội

Grab Việt Nam sẽ triển khai 40 xe GrabCar Y tế để chuyên chở miễn phí nhân viên y tế vận chuyển mẫu sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.
Grab Việt Nam sẽ triển khai 40 xe GrabCar Y tế để chuyên chở miễn phí nhân viên y tế vận chuyển mẫu sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.
Grab Việt Nam sẽ triển khai 40 xe GrabCar Y tế để chuyên chở miễn phí nhân viên y tế vận chuyển mẫu sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.
Lên top