Góp vốn đầu tư vào Meeyland: Nhà đầu tư khó đòi lại tiền khi xảy ra tranh chấp

Nhà đầu tư bỏ tiền mặt để mua các gói đầu tư được quy đổi ra điểm Mey. Ảnh: V.N
Nhà đầu tư bỏ tiền mặt để mua các gói đầu tư được quy đổi ra điểm Mey. Ảnh: V.N
Nhà đầu tư bỏ tiền mặt để mua các gói đầu tư được quy đổi ra điểm Mey. Ảnh: V.N
Lên top