Đà Nẵng:

Góp vé xe Tết cho sinh viên, người lao động khó khăn

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng được tặng vé xe Tết miễn phí.
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng được tặng vé xe Tết miễn phí.
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng được tặng vé xe Tết miễn phí.
Lên top