Google đã làm sai lệch thông tin đường bộ Việt Nam

Kết quả hiển thị thông tin sai lệch trên Google Search (vị trí gạch chéo đỏ/ảnh chụp màn hình).
Kết quả hiển thị thông tin sai lệch trên Google Search (vị trí gạch chéo đỏ/ảnh chụp màn hình).
Kết quả hiển thị thông tin sai lệch trên Google Search (vị trí gạch chéo đỏ/ảnh chụp màn hình).
Lên top