Gói hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng COVID-19: Phường phát tiền cho cả trẻ em

Người dân phát hiện nhiều trẻ vị thành niên trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ COVID-19, trong khi bản thân họ là lao động chính thất nghiệp nhưng không được nhận. Ảnh: HC
Người dân phát hiện nhiều trẻ vị thành niên trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ COVID-19, trong khi bản thân họ là lao động chính thất nghiệp nhưng không được nhận. Ảnh: HC
Người dân phát hiện nhiều trẻ vị thành niên trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ COVID-19, trong khi bản thân họ là lao động chính thất nghiệp nhưng không được nhận. Ảnh: HC
Lên top