Gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng: Nhiều lao động mất việc đã tiếp cận gói an sinh

Gói 38.000 tỉ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cùng sự vào cuộc của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ không nhỏ cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Gói 38.000 tỉ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cùng sự vào cuộc của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ không nhỏ cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Gói 38.000 tỉ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cùng sự vào cuộc của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ không nhỏ cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Lên top