Gọi đến Tổng đài 19001075 để nhờ... tìm người nhà đi nhậu lâu chưa về

Người dân không nên đùa với Tổng đài 19001075 vì để giải quyết một yêu cầu của người dân, các đơn vị phải huy động lực lượng nhân lực và phương tiện đôi khi rất lớn. Ảnh: CTV
Người dân không nên đùa với Tổng đài 19001075 vì để giải quyết một yêu cầu của người dân, các đơn vị phải huy động lực lượng nhân lực và phương tiện đôi khi rất lớn. Ảnh: CTV
Người dân không nên đùa với Tổng đài 19001075 vì để giải quyết một yêu cầu của người dân, các đơn vị phải huy động lực lượng nhân lực và phương tiện đôi khi rất lớn. Ảnh: CTV
Lên top