Gói 62.000 tỉ: Hàng chục ngàn lao động Bạc Liêu vẫn chờ nhận hỗ trợ

Ảnh hưởng COVID-19, nhiều hàng quán tại Bạc Liêu đóng cửa (ảnh Nhật Hồ)
Ảnh hưởng COVID-19, nhiều hàng quán tại Bạc Liêu đóng cửa (ảnh Nhật Hồ)
Ảnh hưởng COVID-19, nhiều hàng quán tại Bạc Liêu đóng cửa (ảnh Nhật Hồ)
Lên top