Gói 62.000 tỉ đồng: Chính thức mở rộng đối tượng, nới lỏng điều kiện hưởng

Nghị quyết mới ban hành đã mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Ảnh: Bảo Hân
Nghị quyết mới ban hành đã mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Ảnh: Bảo Hân
Nghị quyết mới ban hành đã mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Ảnh: Bảo Hân
Lên top