Gói 62.000 tỉ đồng: Càng chậm chi trả, càng giảm ý nghĩa

Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Đà Nẵng. Ảnh: Khánh Hồng
Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Đà Nẵng. Ảnh: Khánh Hồng
Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Đà Nẵng. Ảnh: Khánh Hồng
Lên top