Gói 2.500 bánh chưng tặng người nghèo, người lang thang và cơ nhỡ

Hàng nghìn bánh chưng sẽ được trao tặng người lang thang và cơ nhỡ trước đêm giao thừa.
Hàng nghìn bánh chưng sẽ được trao tặng người lang thang và cơ nhỡ trước đêm giao thừa.
Hàng nghìn bánh chưng sẽ được trao tặng người lang thang và cơ nhỡ trước đêm giao thừa.
Lên top