Điểm sáng về xây dựng nông thôn mới:

Góc nhìn từ dự án Khu dân cư mới xã Bảo Khê

Công trình dự án khu dân cư mới xã Bảo Khê. Ảnh: Thu Lương
Công trình dự án khu dân cư mới xã Bảo Khê. Ảnh: Thu Lương
Công trình dự án khu dân cư mới xã Bảo Khê. Ảnh: Thu Lương
Lên top