Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng

Công viên nông thôn mới tại xã Xuân Lĩnh-công trình bị rút ruột 336 triệu đồng. Ảnh: PV
Công viên nông thôn mới tại xã Xuân Lĩnh-công trình bị rút ruột 336 triệu đồng. Ảnh: PV
Công viên nông thôn mới tại xã Xuân Lĩnh-công trình bị rút ruột 336 triệu đồng. Ảnh: PV
Lên top