Góc khuất giữ rừng ở Tây Nguyên: Rừng mất, cán bộ xin… “hàng”

Rừng ở Tây Nguyên đã và đang bị lâm tặc xẻ thịt. Ảnh: Phan Tuấn
Rừng ở Tây Nguyên đã và đang bị lâm tặc xẻ thịt. Ảnh: Phan Tuấn
Rừng ở Tây Nguyên đã và đang bị lâm tặc xẻ thịt. Ảnh: Phan Tuấn
Lên top