Gỡ khó xác nhận cư trú, đơn giản các thủ tục để lao động tự do nhận hỗ trợ

Hà Nội đã quyết định chi hơn 185 tỉ đồng hỗ trợ đối tượng lao động tự do do dịch COVID-19. Ảnh Anh Thư
Hà Nội đã quyết định chi hơn 185 tỉ đồng hỗ trợ đối tượng lao động tự do do dịch COVID-19. Ảnh Anh Thư
Hà Nội đã quyết định chi hơn 185 tỉ đồng hỗ trợ đối tượng lao động tự do do dịch COVID-19. Ảnh Anh Thư
Lên top