Gỡ khó về cơ chế để giúp tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho Hải Dương

Tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, nông sản. Ảnh: Thủy Nguyên
Tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, nông sản. Ảnh: Thủy Nguyên
Tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, nông sản. Ảnh: Thủy Nguyên
Lên top