Gỗ cây sưa trăm tỉ sau khi chặt hạ sẽ được bảo vệ thế nào?

Sáng nay 27.1, người dân thôn Phụ Chính bắt đầu chặt hạ 2 cây sưa quý trong chùa thôn. Ảnh: Thành Trung
Sáng nay 27.1, người dân thôn Phụ Chính bắt đầu chặt hạ 2 cây sưa quý trong chùa thôn. Ảnh: Thành Trung
Sáng nay 27.1, người dân thôn Phụ Chính bắt đầu chặt hạ 2 cây sưa quý trong chùa thôn. Ảnh: Thành Trung
Lên top