Giữa đêm mẹ bồng con đội mưa lê lết ăn xin ở chợ Viềng