Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giữa đêm mẹ bồng con đội mưa lê lết ăn xin ở chợ Viềng