Giông lốc, mưa đá cuốn bay nhiều lều bạt phòng chống COVID-19 ở Lào Cai

Giông lốc, mưa đá cuốn bay lều bạt tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19 của Lào Cai. Ảnh: Thanh Hải.
Giông lốc, mưa đá cuốn bay lều bạt tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19 của Lào Cai. Ảnh: Thanh Hải.
Giông lốc, mưa đá cuốn bay lều bạt tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19 của Lào Cai. Ảnh: Thanh Hải.
Lên top