Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giới truyền thông còn nặng nề về định kiến giới

Sở TTTT Đà Nẵng thông tin về tình trạng định kiến giới trong truyền thông. Ảnh: MỸ Linh
Sở TTTT Đà Nẵng thông tin về tình trạng định kiến giới trong truyền thông. Ảnh: MỸ Linh