Giới truyền thông còn nặng nề về định kiến giới

Sở TTTT Đà Nẵng thông tin về tình trạng định kiến giới trong truyền thông. Ảnh: MỸ Linh
Sở TTTT Đà Nẵng thông tin về tình trạng định kiến giới trong truyền thông. Ảnh: MỸ Linh