Giới trẻ Hà thành gói bánh chưng chia sẻ hơi ấm Tết với vùng cao