Giới thiệu eMeeting – nền tảng họp trực tuyến cho chuyển đổi số

Nền tảng họp trực tuyến eMeeting chính thức được giới thiệu tại “Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam”.
Nền tảng họp trực tuyến eMeeting chính thức được giới thiệu tại “Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam”.
Nền tảng họp trực tuyến eMeeting chính thức được giới thiệu tại “Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam”.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top