Giới thiệu "đối tác" sửa trường: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ xử lý

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, người ký văn bản giới thiệu 3 công ty tư vấn sửa trường. Ảnh: Thanh Chung
Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, người ký văn bản giới thiệu 3 công ty tư vấn sửa trường. Ảnh: Thanh Chung
Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, người ký văn bản giới thiệu 3 công ty tư vấn sửa trường. Ảnh: Thanh Chung
Lên top