Giới thiệu CCOL – nền tảng công chứng trực tuyến

Nền tảng công chứng trực tuyến CCOL vừa chính thức được giới thiệu tại “Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam” do Bộ TTTT tổ chức. Ảnh: VGP/Hiền Minh
Nền tảng công chứng trực tuyến CCOL vừa chính thức được giới thiệu tại “Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam” do Bộ TTTT tổ chức. Ảnh: VGP/Hiền Minh
Nền tảng công chứng trực tuyến CCOL vừa chính thức được giới thiệu tại “Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam” do Bộ TTTT tổ chức. Ảnh: VGP/Hiền Minh
Lên top