Giết thịt chồn bay quý hiếm rồi up lên Facebook khoe “chiến tích"

Hình ảnh đối tượng Thắng up lên facebook khoe "chiến tích".
Hình ảnh đối tượng Thắng up lên facebook khoe "chiến tích".
Hình ảnh đối tượng Thắng up lên facebook khoe "chiến tích".
Lên top