Giết người xuất phát từ nghiện game: Vai trò của gia đình ở đâu?

Trẻ nghiện game có thể dẫn đến nhiều hệ quả đau lòng. Ảnh: Trần Tuấn
Trẻ nghiện game có thể dẫn đến nhiều hệ quả đau lòng. Ảnh: Trần Tuấn
Trẻ nghiện game có thể dẫn đến nhiều hệ quả đau lòng. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top