Giếng nước của gần 1.000 hộ dân bỗng nhiên trơ đáy

Lên top