Giấy phép lái xe sẽ được giữ nguyên thời hạn 10 năm

Dự thảo đề xuất giảm thời hạn giấy phép lái xe được Bộ Công an thấy hiện không cần thiết. Ảnh: Hải Nguyễn.
Dự thảo đề xuất giảm thời hạn giấy phép lái xe được Bộ Công an thấy hiện không cần thiết. Ảnh: Hải Nguyễn.
Dự thảo đề xuất giảm thời hạn giấy phép lái xe được Bộ Công an thấy hiện không cần thiết. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top