Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giấy phép cho Formosa xả nước thải vào nguồn nước: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật