“lạm phát” giấy khen và bệnh thành tích giáo dục

Giấy khen không có lỗi

Cứ đến mùa bế giảng là lại đến mùa bố mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội.
Cứ đến mùa bế giảng là lại đến mùa bố mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội.
Cứ đến mùa bế giảng là lại đến mùa bố mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội.
Lên top