Giật mình, mỗi năm chi gần 4.000 tỉ đồng, TPHCM vẫn ngập rác

Mỗi năm TPHCM tốn gần 4.000 tỉ để duy tu hệ thống thoát nước và xử lý rác thải nhưng cả trên đường lẫn dưới cống đều ngập rác. Ảnh: N.B
Mỗi năm TPHCM tốn gần 4.000 tỉ để duy tu hệ thống thoát nước và xử lý rác thải nhưng cả trên đường lẫn dưới cống đều ngập rác. Ảnh: N.B
Mỗi năm TPHCM tốn gần 4.000 tỉ để duy tu hệ thống thoát nước và xử lý rác thải nhưng cả trên đường lẫn dưới cống đều ngập rác. Ảnh: N.B

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM