Giáp tết, vì sao cây xanh và hoa dọc các tuyến đường bị xén trụi?

Sau khi "hạ tán", nhiều cây xanh không còn một chiếc lá. Người dân lo ngại cây sẽ khó phát triển tốt khi chuẩn bị vào mùa nắng nóng. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau khi "hạ tán", nhiều cây xanh không còn một chiếc lá. Người dân lo ngại cây sẽ khó phát triển tốt khi chuẩn bị vào mùa nắng nóng. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau khi "hạ tán", nhiều cây xanh không còn một chiếc lá. Người dân lo ngại cây sẽ khó phát triển tốt khi chuẩn bị vào mùa nắng nóng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top