Giáo viên vùng lũ: Mỗi người một tay để học sinh sớm đến trường

Giáo viên ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đón học sinh trở lại trường sau bão số 13. Ảnh: HT
Giáo viên ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đón học sinh trở lại trường sau bão số 13. Ảnh: HT
Giáo viên ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đón học sinh trở lại trường sau bão số 13. Ảnh: HT
Lên top