Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giáo viên quỳ lạy xin dạy trẻ: Chưa kết hôn đã sinh con!

Nhiều giáo viên quỳ lạy, khóc để xin dạy trẻ. Ảnh cắt từ clip
Nhiều giáo viên quỳ lạy, khóc để xin dạy trẻ. Ảnh cắt từ clip