Giáo viên mong được công nhận là nghề nặng nhọc để nghỉ hưu sớm

Nhiều giáo viên muốn nghề của mình được vào danh mục nghề nặng nhọc. Ảnh HN
Nhiều giáo viên muốn nghề của mình được vào danh mục nghề nặng nhọc. Ảnh HN
Nhiều giáo viên muốn nghề của mình được vào danh mục nghề nặng nhọc. Ảnh HN
Lên top