Giáo viên miền núi lội bùn, khiêng xe bám điểm trường xa xôi

Giáo viên xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My phải khiên xe máy, lội bùn đến trường.
Giáo viên xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My phải khiên xe máy, lội bùn đến trường.
Giáo viên xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My phải khiên xe máy, lội bùn đến trường.
Lên top