Giáo viên mầm non trong khu công nghiệp lại thêm một lần lo lắng...

Chị Trần Thị Vân Anh trông các cháu trong thời giam tạm thời nghỉ làm. 
Ảnh: NVCC
Chị Trần Thị Vân Anh trông các cháu trong thời giam tạm thời nghỉ làm. Ảnh: NVCC
Chị Trần Thị Vân Anh trông các cháu trong thời giam tạm thời nghỉ làm. Ảnh: NVCC
Lên top