Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học có thể phải tập sự tới 6 tháng

Để được bổ nhiệm chức danh giáo viên mầm non, tiểu học, người trúng tuyển có thể phải tập sự trong 6 tháng Ảnh: VTV
Để được bổ nhiệm chức danh giáo viên mầm non, tiểu học, người trúng tuyển có thể phải tập sự trong 6 tháng Ảnh: VTV
Để được bổ nhiệm chức danh giáo viên mầm non, tiểu học, người trúng tuyển có thể phải tập sự trong 6 tháng Ảnh: VTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM