Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

“Giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp”

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: LDO (NVCC)
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: LDO (NVCC)
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: LDO (NVCC)
Lên top