51 GIÁO VIÊN BỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI PHÚ YÊN:

Giáo viên khởi kiện trưởng phòng giáo dục huyện

Các giáo viên vật vã đi khiếu nại, khởi kiện đòi quyền lợi. Ảnh: P.V
Các giáo viên vật vã đi khiếu nại, khởi kiện đòi quyền lợi. Ảnh: P.V
Các giáo viên vật vã đi khiếu nại, khởi kiện đòi quyền lợi. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM