Giáo viên “kêu khổ” vì phải nhận xét kết quả học tập từng học sinh

Việc phải đánh giá nhận xét kết quả học tập từng học sinh làm giáo viên rất vất vả. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc phải đánh giá nhận xét kết quả học tập từng học sinh làm giáo viên rất vất vả. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc phải đánh giá nhận xét kết quả học tập từng học sinh làm giáo viên rất vất vả. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top