Giáo viên hợp đồng băn khoăn về kế hoạch xét tuyển viên chức của Hà Nội

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vừa có đơn gửi lên cơ quan chức năng, bày tỏ băn khoăn về cách xét tuyển viên chức của Hà Nội. Ảnh: Bích Hà
Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vừa có đơn gửi lên cơ quan chức năng, bày tỏ băn khoăn về cách xét tuyển viên chức của Hà Nội. Ảnh: Bích Hà
Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vừa có đơn gửi lên cơ quan chức năng, bày tỏ băn khoăn về cách xét tuyển viên chức của Hà Nội. Ảnh: Bích Hà
Lên top