Giáo viên Điện Biên bất chấp hiểm nguy, vượt lũ đến trường trên bè tự chế

Bất chấp nguy hiểm, nhiều giáo viên ở Điện Biên vượt lũ đến trường.
Bất chấp nguy hiểm, nhiều giáo viên ở Điện Biên vượt lũ đến trường.
Bất chấp nguy hiểm, nhiều giáo viên ở Điện Biên vượt lũ đến trường.
Lên top